Ống Nhựa PVC D200

Sử dụng làm hệ thống tưới tiêu và dẫn nước trong nông, lâm, ngư nghiệp
Thi công hệ thống ống dẫn trong lĩnh vực công nghiệp
Làm hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước sinh hoạt
Xây dụng hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa cho mọi công trình vừa và nhỏ

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay